Demo nieuwe MOV 4560


MOV 4560 (1).JPG MOV 4560 (2).JPG MOV 4560 (3).JPG MOV 4560 (4).JPG MOV 4560 (5).JPG MOV 4560 (6).JPG MOV 4560 (7).JPG MOV 4560 (8).JPG
MOV 4560 (9).JPG MOV 4560 (10).JPG MOV 4560 (11).JPG MOV 4560 (12).JPG MOV 4560 (13).JPG MOV 4560 (14).JPG MOV 4560 (15).JPG MOV 4560 (16).JPG

Foto's Sjaak Marijs

 

Al geruime tijd is het een landelijk probleem om tijdig adequate brandweerzorg te verlenen. Ook binnen het stadsgewest speelt deze problematiek. We zien ons dan ook genoodzaakt om

onze brandweerzorg, met elkaar, op een andere wijze gestalte te geven.

Zoals aangegeven in het najaar van 2010 willen we dit gaan realiseren in de zomer van 2011.

Met de aanschaf van het Multifunctioneel Ondersteunend Voertuig en de daarbij behorende uitbreiding van bezettingsuren hopen we hiermee met elkaar voor een deel invulling aan te geven.

Hierin nemen wij als SGB geen uitzonderingspositie in, maar maken we deel uit van zowel

het Zeeuwse als Landelijke  Project Flexibele Voertuigbezetting